Vriend worden

Donateur worden?

U kunt de Heemtuin steunen door u op te geven als Vriend of Boezemvriend van de Heemtuin.
 

Een Vriend betaalt een jaarlijkse bijdrage van €20,- en ontvangt hiervoor jaarlijks één kaart.

Een Boezemvriend betaalt €30- en ontvangt hiervoor jaarlijks één kaart. Bedrag over maken naar:

NL65 RABO 01886 44679

Verder zijn we altijd op zoek naar mensen die een steentje willen bijdragen als Vrijwilliger.

Beide kaarten zijn vanaf 1 januari t/m 31 december geldig.

Wordt een (boezem)vriend

Ik geef mij op als: