Wie en wat is Stichting Vrienden Heemtuin Rucphen

SVHR  is een organisatie die louter uit vrijwilligers bestaat.

De SVHR zal er komende vier jaar alles wat binnen haar vermogen ligt aan doen om de Gemeentelijke Heemtuin in stand te houden en te verzelfstandigen.

Haar activiteiten.
Het openstellen gedurende 27 zondagmiddagen.
Het openhouden van de Heemtuin gedurende het gehele jaar op maandag t/m vrijdag.

Educatie.
Verzorgt sinds 2007 een structureel schoolproject waar ruim 450 leerlingen van de groepen 3 en 5 van alle bassischolen uit de gemeente die de Heemtuin bezoeken.
Het groene voortgezet onderwijs zijn regelmatige bezoekers.
Verzorgt rondleidingen.
Biedt ruimte en begeleid jongeren die stage lopen.
Poogt de gemeente Rucphen en in het bijzonder de Heemtuin te promoten.
Meer dan 150.000 mensen bezochten reeds de Heemtuin.
Biedt ruimte aan kleine instellingen om zich te promoten
Verzorgt in ut Gebouwke en op locatie lezingen.

Zorgplek.
Het streven is om de Heemtuin ook als zorgtuin te laten fungeren.
Ontvangt groepen als vrouwen en ouderenorganisatie.
Mensen uit GGZ instellingen.
Organiseert jaarlijks een ouderenmiddag.
Begeleid mensen met een beperking en mensen van het Werkplein.

Groene beheer door eigen vrijwilligers.
Zet sinds 2014 haar groene vrijwilligers in voor het beheer van de Heemtuin zelf.

Media.
Brengt via de media berichten onder de aandacht ten aanzien van activiteiten in de Heemtuin.
Gebruikt de media om artikelen om aandacht te vragen voor Natuur, Milieu en Landschap.
Werkt mee voor radio en televisieprogramma’s.

Behoud van een stukje cultureel erfgoed:
Organiseert jaarlijks de Rucphense Koorepikdag.
De SVHR heeft in de Heemtuin een historische Tasbáárg en een Akkerkotje gerealiseerd.
Op de nieuwe plantnaambordjes is ook de dialectnaam aangebracht.
Alle paden dragen ook een dialectnaam.
Houden mini landschappen die in eigen aan de streek aanwezig waren in stand. Beschermen plant en diersoorten die wettelijke bescherming genieten of vanwege hun zeldzaamheid op de rode lijst staan. Ruim 100 rode lijst plant en diersoorten komen voor in de Heemtuin.

Ut Gebouwke.
Aan de zuidzijde van ut Gebouwke bevindt zich een speciale Flora en Faunamuur. De muur biedt nieuwe vestigingsmogelijkheden voor plant en diersoorten, waaronder salamanders en vleermuizen. Het gaat hier vaak om plant en diersoorten die in ons land en binnen de gemeente het moeilijk hebben in hun voortbestaan. Het platdak is bedekt met puin waarop diverse soorten planten groeien tot aan orchideeën toe.
Het dak is bovendien voorzien van zonnepanelen die voor een deel voor de elektriciteit zorgen.

Terug naar overzicht