Natuursprokkels

(17-03-2007) Havik De jonge havik die in de herfst in Zegge werd opgehaald heeft de vrijheid weer gekregen. De mensen van het vogelrevalidatiecentrum in Zundert kregen zijn gebroken opperarm gelukkig weer heel. Roodborsttapuitjes Tijdens een natuurkuierke door een van de schaars overgebleven binnendeurpadjes die Sprundel nog rijk is, trof ik een koppeltje roodborsttapuitjes aan in het topje van een van de struiken op de rand van de sloot. Vanuit die topjes zijn zij goed zichtbaar. De mannetjes dragen er getooid in hun prachtige lentepakje hun zachte, heldere en lieve wijsjes voor. Ze broeden graag in slootkanten met bramen en lang dor gras.Volgens de kalender zouden zij pas rond half maart terug moeten keren in hun broedplekskes. Vorig jaar vond iemand het nodig om hun nestje met nog kale jongen uit te maaien vanuit netheidsoverwegingen, alsof rottend gemaaid gras mooi en net is. Hopelijk blijft deze actie dit jaar achterwegen. Helaas staat de sieraad van het platteland op de rode lijst. De grote lijster Deze grote lijster liet dit jaar op 22 februari zijn welluidende lentezang horen. In mijn Sprundelse dialect heet hij ballijster. Het zijn de grote donkere stippen op de borst die hem deze streeknaam bezorgde. In Sint Willebrord wordt hij balklijster genoemd. Mocht u streeknamen van vogels hebben dan mag u ze mailen. Bouwers Van verschillende mensen hoorde ik dat zij al vogels met nestmaterialen hadden zien slepen. In de komende weken zal de natuur in een grote bouwput veranderen. Eekhoorns De eekhoorns hebben al jongen. Zij worden blind en kaal geboren en drinken moedermelk. De beide ouders zijn nu druk in de weer met voedsel vergaren. Voor natuurliefhebbers is dit een ideaal moment om de eekhoorns wat meer te ontmoeten. Vroege bloeiers Tal van vroege voorjaarsbloeiers hebben hun lichtjes geopend. Soorten als stengelloze sleutelbloem, wilde narcis, speenkruid, kleine maagdenpalm, breed longkruid en lenteklokje hebben, zij het heel voorzichtig hun snoepwinkeltjes geopend. Enkele sleedoornstruiken pronken met hun prille witte bloemetjes. Sleedoorn is het enige echte wilde pruimpje in onze natuur. Sandra Nijland Bij Sandra Nijland in het Belgische Kapelle vertoefde een mannetjes keep. Kepen zijn vinkachtige die in de herfst en winter vanuit het hoge noorden bij ons de winter doorbrengen. De mannetjes zijn uitgedost met een oranje borst en zwart grijze kop. In de komende weken zal deze kopkleur in prachtig blauwzwart veranderen. Zij eten net onze vinken vooral zaden. Beukennootjes hebben bij kepen de voorkeur. Meestal zijn ze samen met gewone vinken en groenlingen in gemengde groepen aan te treffen op zadenrijke plekken. Familie Hopmans De familie Hopmans uit Roosendaal hebben een paartje staartmezen in hun tuin. Op bepaalde momenten van de dag komen ze beiden naar de ramen van het huis, gaan op de rand van het raam zitten en vliegen zachtjes omhoog langs het raam en geven er met hun kleine bekjes tikjes tegen het raam. Dit gedrag is vooral in het voorjaar bij een aantal vogelsoorten te zien. In spiegeling van de ramen zien in dit geval de staartmeesjes hun eigen spiegelbeeld en willen daar iets mee. Wij nemen aan dat de vogels dit gedrag vertonen om deze spiegelbeeldvogel te verjagen of hem juist het hof te maken. De familie Schepers uit Roosendaal had een zelfde verschijnsel maar met een merelmannetje.Deze merelman ziet in zijn eigen spiegelbeeld soortgenoten als concurrenten wen wil deze verjagen. Geert Machielse Een vroeg nestelende merel in de vuurdoorn bij Geert Machielse uit Roosendaal. Al tientallen jaren zien we dat een klein aantal merels steeds vroeger in het jaar gaan nestelen. 15 februari als bij Geert is toch best vroeg te noemen. Natuurlijk heeft dit te maken met het zachte weer. Daarnaast is ook van invloed dat wij mensen steeds meer de vroegere groentetuin hebben vervangen door een siertuin met daarin veel groenblijvende struiken en heesters. In deze groenblijvers zit je met je nest goed verscholen en uit de wind. Meestal ligt er in de siertuin een gazon en dat gazon zit vol met regenwormen en ander eten voor de merel. Verder mogen we gelukkig vaststellen dat we voor wat betreft de vogels en in het bijzonder de merel, heel vriendelijk voor “onze” merel zijn geworden en dat komt weer tot uiting in het bijvoederen tijdens de winterperiode. Als het winterse weer uitblijft en de merel voldoende eten voor zijn jongen kan vinden komt het allemaal goed. Deze vroeg nestelende merels zullen, als er nakomelingen van komen, dit gedrag tot vroeg nestelen via hun DNA doorgeven, waardoor de kans op meer vroeg nestelende merels zal toenemen. Geert Machielse Vleermuizen vlogen in februari rond het huis van Geert Machielse uit Sprundel. Het is met behulp van o.a. een batdetector, is een apparaatje waardoor wij mensen de geluiden van een aantal vleermuizen kunnen horen, duidelijk geworden dat een aantal vleermuissoorten in de winterperiode actief zijn. Van de dwergvleermuis is het bekend dat deze bij een temperatuur van boven de vijf graden, zelfs in de winter, gewoon ’s avonds en ’s nachts op pad is om insecten te vangen. Rietje Roovers Rietje Roovers uit Schijf wist mij te melden dat zij al op 17 februari een tjiftjaf had gehoord en gezien. Ad Goorden Ad Goorden uit Rucphen nam half februari de eerste grutto’s waar. Natuurtip:Zuig u vol met het lentegevoel en leer zo de schoonheid van andere organismen in te zien, maar vooral te respecteren. Terug naar overzicht