Sponsor worden

We onderscheiden de volgende categorieën sponsors:

 

 Type sponsor Bedrag Sponsorbord Jaarkaarten
Hoofdsponsor € 350,- of meer Ja-A5 10 
Sponsor € 100,- tot € 350,-  Ja-A5 
Subsponsor  € 50,- tot € 100,-  Ja-A6 

Enkele sponsor-mogelijkheden:

  • de pakjes van de te verkopen zaden voorzien van uw sponsornaam
  • Heemtuinlesbrieven voor onderwijs en andere  doeleinden voorzien van uw sponsornaam 
  • foldermateriaal - cursusmaterialen en activiteiten
  • Heemtuingids
  • aankoop plantenmateriaal
  • gereedschap 
  • toegangskaarten (jaarkaarten) voor uw bedrijf

Een sponsorbord van uniforme afmetingen (A5 of A6) komt in de bezoekersruimte van de Heemtuin te hangen i.v.m. de herkenbaarheid van de sponsors.
De namen van de hoofdsponsors en sponsors worden op de website op een sponsorpagina vermeld. De namen van de subsponsors worden alleen in Ut Gebouwke vermeld.
Er zal een nieuwsbrief(drieluik) verschijnen met nieuws over de Heemtuin met daarop de sponsornamen.

Wordt een sponsor

Ik geef mij op als: