Onze hulp

Donateur worden?

U kunt uw waardering voor de Heemtuin uiten door sponsoring of door (boezem)vriend te worden.

Lees hier hoe dit in z'n werk gaat en bekijk welke organisaties nu sponsor zijn.

U kunt de Heemtuin steunen door u op te geven als vriend of boezemvriend van de Heemtuin.


Een vriend betaalt met ingang van kalenderjaar 2021 een jaarlijkse bijdrage van €20,- en ontvangt hiervoor jaarlijks één jaarkaart.

Een boezemvriend betaalt met ingang van kalenderjaar 2021 €30,- voor één jaarkaart.

Verder zijn we altijd op zoek naar mensen die een steentje willen bijdragen als Vrijwilliger.