Onze hulp

Donateur worden?

U kunt uw waardering voor de Heemtuin uiten door sponsoring of door (boezem)vriend te worden.

Lees hier hoe dit in z'n werk gaat en bekijk welke organisaties nu sponsor zijn.

U kunt de Heemtuin steunen door u op te geven als Vriend of Boezemvriend van de Heemtuin.


Een Vriend betaalt een jaarlijkse bijdrage van €15,- en ontvangt hiervoor jaarlijks één jaarkaart.

Een boezemvriend betaalt €25,- één jaarkaart.

Verder zijn we altijd op zoek naar mensen die een steentje willen bijdragen als Vrijwilliger.