Rucphense Heemtuin ook op zondag 3 mei en bevrijdingsdag 5 mei beperkt open met inachtneming van corona-maatregelen

De Rucphense Heemtuin blijft ook in de periode tot 20 mei beperkt open met inachtneming van de verlengde coronamaatregelen in ons land en Brabant in het bijzonder. Concreet betekent dit voor de komende dagen dat bezoekers óók op zondag 3 mei (van 13.00 – 16.00 uur) én op bevrijdingsdag (dinsdag 5 mei) van 09.00 tot 16.00 uur terecht kunnen.

Na inventarisatie van de bezettingsmogelijkheden door vrijwilligers die nog wel beschikbaar zijn, is besloten om de Rucphense Heemtuin ook tot 20 mei weer voor publiek open te houden op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00 uur tot 16.00 uur, voor zover deze dagen niet op een feestdag vallen.

Op woensdagen blijft Heemtuin Rucphen in ieder geval tot 20 mei gesloten. De eventuele zondagsopenstellingen (van 13.00 tot 16.00 uur) in deze coronatijd worden per week bekeken. De gemeente heeft aangegeven op basis van de huidige richtlijnen van rijk en provincie géén bezwaren te zien tegen het open houden van de tuin, op voorwaarde, dat bezoekers géén consumpties mogen kopen. Dat onderdeel valt namelijk onder de sluiting van cafés, cafetaria's en restaurants. Uiteraard geldt ook in de Heemtuin het landelijke afstandscriterium van minimaal anderhalve meter!

Bij eventuele vragen kan men steeds contact opnemen met de vaste contactpersonen of een mailtje sturen naar het bestuur van Stichting Vrienden Heemtuin Rucphen via: heemtuin@heemtuinrucphen.nl Foto Carla Pronk

Terug naar overzicht