Rucphense Heemtuin blijft tot 28 april beperkt open met inachtneming van Corona

De Rucphense Heemtuin blijft ook de komende weken beperkt open ondanks de coronaperikelen in ons land en Brabant in het bijzonder. Na inventarisatie van de bezettingsmogelijkheden door vrijwilligers die nog wel beschikbaar zijn én na opnieuw advies te hebben ingewonnen bij de gemeente Rucphen is besloten om de Rucphense Heemtuin tot 28 april voor publiek open te houden op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00 uur tot 16.00 uur, voor zover deze dagen niet op een feestdag vallen. Op woensdag blijft Heemtuin Rucphen in ieder geval tot 28 april gesloten.

De eventuele zondagsopenstellingen (van 13.00 tot 16.00 uur) in deze coronatijd worden per week bekeken. De gemeente heeft onlangs wederom aangegeven op basis van de huidige richtlijnen van rijk en provincie géén bezwaren te zien tegen het open houden van de tuin, op voorwaarde, dat bezoekers géén consumpties mogen kopen. Dat onderdeel valt namelijk onder de sluiting van cafés, cafetaria's en restaurants. Uiteraard geldt ook in de Heemtuin het landelijke afstandscriterium van minimaal anderhalve meter!

Bij eventuele vragen kan men steeds contact opnemen met de vaste contactpersonen of een mailtje sturen naar het bestuur van Stichting Vrienden Heemtuin Rucphen via: heemtuin@heemtuinrucphen.nl.

Foto Jan Nuijten

Terug naar overzicht