Historie van 35 jaar Heemtuin Rucphen.

Historie Heemtuin Rucphen. In de jaren zeventig bezoekt Mans de Jong met een aantal natuurvrienden meerdere keren per jaar het Jac P. Thijssepark in Amstelveen. Dit zes hectare groot openbaar park is geheel ingevuld met de wilde Nederlandse flora. Steeds meer komt bij hem de vraag naar voren waarom hebben wij in onze gemeente niet een park of grote tuin waar jong en oud gedurende het hele jaar kan vertoeven en genieten van de schoonheid en wonderlijke van de Moeder Natuur.

Als in 1977 de Natuurwerkgroep Gemeente Rucphen wordt opgericht wordt dit door Mans tijdens een bestuursvergadering ingebracht. Er wordt een brief met daarin het verzoek richting het gemeentebestuur gestuurd. In de brief wordt de suggestie gedaan om in het Willebrordse processiepark in of in het Fatimapark in Sprundel ruimte te scheppen met de wilde flora zodat er praktische biologieles in de buitenlucht kan worden gegeven aan leerlingen van de basisscholen. Op deze brief komt nooit een antwoord.

In de gemeentelijk Hefboom, een huis aan huisblad, verschijnt in de herfst van 1979 een kleine berichtje dat de gemeente een Heemtuin gaat aanleggen nabij de Baanvelden. De Natuurwerkgroep ontvangt van de gemeente een verzoek om zitting te nemen in een werkgroep Heemtuin. Uit de informatie blijkt dat er FL.450.000 is vrijgemaakt voor de aanleg van de Heemtuin. In deze werkgroep Heemtuin nemen mensen van de gemeente de WVS en Natuurwerkgroep zitting. De secretaris van de WVS, Leo Timmermans, heeft aan de 24 aangesloten gemeenten een verzoek gestuurd met daarin de vraag of een van de gemeenten een stuk grond te beschikking wil stellen om daar WVS medewerkers in een beschermde omgeving te laten werken. De gemeente Rucphen reageerde als enige gemeente.

De voorzitter van de Natuurwerkgroep krijgt de opdracht om een poging te doen het budget te gebruiken om eigenaren van landschapselementen een vergoeding te verstekken voor hun landschapselement. De Natuurwerkgroep maakt zich ernstige zorgen over het weghalen van steeds meer landschapselementen door hun eigenaren en de gemeente treed daar niet tegenop.

De Natuurwerkgroep krijgt nul op rekest. De Natuurwerkgroep spreekt uit dat zij zich met hun kennis en ervaring optimaal zullen inzetten om tot een mooie Heemtuin te komen. Nadien nam Mans de Jong namens de Natuurwerkgroep zitting in de werkgroep Heemtuin. In het najaar van 1981 gaat de eerste schop de grond in. Er wordt een hekwerk geplaatst en er wordt randbelplanting aangebracht. 

In 1983 besluit een nieuwe gemeenteraad dat het budget van FL.450.000 wordt teruggebracht naar FL.125.000. Dit waren de geraamde kosten voor het realiseren van een ven. In 1985 wordt het ven uitgegraven en wordt de aanwezige grasmat middels een graafmachine verwijderd.

In augustus dat jaar worden Mans de Jong en Walter Heeren de eerste vaste medewerkers. Mans de Jong wordt, in WVS verband, beheerder. Nadien volgen meer medewerkers. Op de gemeentelijke kwekerij worden planten voor de Heemtuin gekweekt. In 1986 gaan de eerste planten de grond in.

1988. Op verzoek van de gemeente, worden vrijwilligers van de natuurwerkgroep ingezet, om in enkele maanden de Heemtuin op zondagmiddag voor het publiek open te stellen.

In 1991 deelt directeur Frans Fakkers mee dat de WVS het zelf in de Heemtuin voor het zeggen heeft.

Terug naar overzicht