Vogels

Vogels die de Heemtuin bezochten

Aalscholver

Boomkruiper Holenduif Wilde eend

Houtduif 

Turkse tortel Patrijs Zomertortel
Fazant Waterhoen Goudhaantje   Meerkoet 

Vuurgoudhaantje

Rietgors Kievit Koekoek 
IJsvogel Gele kwikstaart Engelse gele kwikstaart 

Klapekster

Witte kwikstaart  Vlaamse gaai  Winterkoning  Ekster 
Heggemus  Kauw  Roodborst  Roek 
Blauwborst 

Zwarte kraai 

Nachtegaal  Zwarte roodstaart 
Boomleeuwerik  Gekraagde roodstaart Veldleeuwerik  Roodborsttapuit 
Merel  Tapuit  Beflijster  Spotvogel 
Kramsvogel  Braamsluiper  Zanglijster  Grasmus 
Koperwiek  Tuinfluiter 

Grote lijster 

Zwartkop 
Fitis 

Kokmeeuw 

Tjiftjaf 

Stormmeeuw 

Staartmees  Boompieper 

Matkop 

Graspieper 

Pimperlmees 

Koolmees  Blauwe reiger  Kuifmees 
Rode wouw 

Zwarte mees 

Bruine kiekendief  Blauwe kiekendief 
Bokje  Havik  Watersnip  Sperwer 
Houtsnip  Buizerd  Groene specht  Torenvalk 
Zwarte specht  Boomvalk  Grote bonte specht  Groenpootruiter 
Kleine bonte specht  Witgatje  Draaihals  Bosruiter 
Wielewaal  Oeverloper 

Spreeuw 

Bosrietzanger 
Kleine karekiet 

Kerkuil 

Steenuil Bosuil Grauwe vliegenvanger 
Ransuil  Bonte vliegenvanger 

Gierzwaluw 

Huismus 
Ringmus 

Boerenzwaluw 

Vink  Huiszwaluw
Keep  Groenling  Putter  Sijs 
Kneu Grote barmsijs Kruisbek Goudvink
Appelvink  Grote zilverreiger Roerdomp  

Broedvogels van de Heemtuin

Boomkruiper Holenduif Houtduif Wilde eend
Turkse tortel Zomertortel Vlaamse gaai Ekster
Waterhoen Kauw Meerkoet Zwarte kraai
Staartmees Merel Pimpelmees Zanglijster
Koolmees Grote lijster Grauwe vliegenvanger Winterkoning
Bonte vliegenvanger Heggemus Ringmus Nachtegaal
Vink Zwarte roodstaart Groenling Gekraagde roodstaart
Spotvogel Spreeuw Tuinfluiter Fitis
Tjiftjaf      
Terug naar overzicht