Leefgebiedjes

In de Heemtuin onderscheiden we de volgende leefgebiedjes:

Muurke muurvaren, muurleeuwebek, muurbloem, tripmadam
zacht vetkruid, steenbreekvaren, tongvaren, muurpeper
Pioniersgebied buntgras, klein tasjeskruid, zandblauwtje  hazepootje, zilverhaver, muizeoor, hoornbloemen
Droge heide struikheide, brem, gaspeldoorn, rozenkransje, haarmos, korstmossen, kruipbrem, kraaiheide, duitse brem
Venneke wollegrassen, veenbes, veenmos, lavendelheide
moerashertshooi, waterlelie, gele plomp, lisdodde zegge, naaldwaterbies
Ruigtegebied kattestaart, zeggesoorten, moerasspirea, leverkruid,
wilde bertram
Rivierengebied wildemanskruid, anjers, margriet, ereprijs,  knautia  knoopkruid, vetkruiden, gele kamille, wilde chichorei,
wilde tijm
Houtwallen zomereik, krent, lijsterbes, vlier, vuilboom, eikvaren mannetjesvaren, dalkruid, besanjelier, salomonszegel, bosrank
Korenakkers klaproos, korenbloem, korensla, gele ganzebloem bolderik,  zandraket, spiegelklokje, vroegelingetje
leeuweklauw, roggelelie, akkerviooltje 
Kalkgrasland wilde narcis, herfsttijloos, wilde-hyacint
zonneroosje, driedistel,  duifkruid, wilde weit
wilde marjolein, grote centaurie, nachtsilene
Poelen voortplantingsplaats voor groene en bruine kikker, padden en salamanders
Bogerd suikerpeer, sterappel, zigeunerin, oude juttepeer, bellefleur, maretak
Kapellenweike met Puitenkuil het maaibeheer wordt zo uitgevoerd dat ieder jaar een klein deel van de wei gemaaid wordt zodat vlinderpoppen en rupsen kunnen overleven
Vochtige heide dopheide, beenbreek, orchissen, wollegras, klokjesgentiaan, gagel, veenbes, zonnedauw, lavendelheide
Struwelen hondsroos, sleedoorn, hazelaar, wilgen, rode kornoelje, gelderse roos, hondsroos,  zuurbes,  mispel, egelantier, vlier
Holle weggeske lelie der dalen, gele helmbloem, daslook dagkoekoeksbloem, bosroos,  dovenetel, beukvarens,  bostulp, goudveil
de Sijpeltjes orchissen, blauwe knoop, veldbies, spaanse ruiter, grote pimpernel, rapunzel,  langbladige ereprijs, bevertjes, margriet, kleine valeriaan, vrouwemantel, biggenkruid, ratelaar, gagel, kalejonker, havikskruiden
Vochtig beekdal veenpluis, zegge, dotter, goudveil, orchissen, bittere veldkers, kievitsbloem, ratelaar,  sleutelbloemen, koekoeksbloem
Hakhoutboske eik, berk, vuilboom, krent, lijsterbes, lelie van dalen,  varens, braam
Eiken-berkenbos eik, berk, vuilboom, lijsterbes, kamperfoelie, bosbes, dalkruid, varens
Terug naar overzicht