Insecten

Ik vond het een gemis dat dit vlindertje in de tuin ontbrak want deze soort is een trouwe bewoner van de natuurgebieden in mijn streek.
Begin april 1993 "dwarrelde" er een groen blaadje boven ons "blauwgraslandje". Terwijl ik met volle teugen genoot en me nauwelijks realiseerde dat het echt zover was, verscheen er een tweede vlindertje.
Enkele dagen daarna mocht ik getuige zijn van twee groentjes die de liefde bedreven. En of dat alles nog niet genoeg was, mocht ik getuige zijn van de eiafzetting op de struikheide.
Bij ons noemen ze zo iemand een bofkont.
Vanaf die tijd komen er ieder jaar weer enkele groentjes in de heemtuin.
Ik ervaar het als heel fijn om met anderen te mogen werken aan de instandhouding van plekjes waarin andere levensvormen zich kunnen en mogen vestigen.

Waargenomen dagvlinders van de Heemtuin tot 30 september 2003

Groot koolwitje Groot knollenwitje Knollenwitje Citroenvlinder
Oranjetip Gehakkelde aurelia Kleine vos Dagpauwoog
Atalanta Landkaartje Distelvlinder Eikenpage
Groentje Kleine vuurvlinder Bont zandoogje Bruin zandoogje
Oranje zandoogje Argusvlinder Heivlinder Zilverblauwtje
Icarusblauwtjes Geelspriet dikkopje Gewoon dikkopje Oranje luzernevlinder
Koninginnepage Gewoon hooibeestje (tot 1996)    

Waargenomen libellen en waterjuffers tot 30 september 2003

Vuurjuffer Watersnuffel Koraaljuffer  Lantaarntje
Tengere grasjuffer Houtpantserjuffer Tengere pantserjuffer Azuurwaterjuffer
Weidebeekjuffer Zwarte heidelibel Bloedrode heidelibel Bruinrode heidelibel
Geelvlekheidelibel Venwitsnuitlibel Grote keizerlibel Blauwe glazenmaker
Bruine glazenmaker Viervlek Platbuik Gewone oeverlibel
Paardenbijter Venglazenmaker Smaragdlibel  
Terug naar overzicht