Waarnemingen 2010

De namen in het rood zijn rode lijstsoorten. Dit zijn bedreigde soorten!

Mei

Week Waargenomen dieren Bloemen en de eerste bloei
18 bonte vliegenvanger,  Man meidoorn, lijsterbes
 17 tuinfluiter

gevlekte aronskelk, stekelbrem, kransalomonszegel, rijsbes, wilde hyacint, kruipend zenegroen, akkerhoornbloem

April
Datum Waargenomen dieren Bloemen en de eerste bloei
24   stinkende gouwe, look zonder look, dagkoekoeksbloem, gaspeldoorn, eenbes, brem, inlandse vogelkers, wintereik, knolboterbloem
16    wilde peer, zomereik
12   pinksterbloem,rivinusviooltje
10   zoete kers, gevlekte dovenetel, krent, wintereik,kromhals 
7   aardbeiganzerik, wildemanskruid, sleedoorn
2   kievitsbloem, echte sleutelbloem
1 2 putter veenpluis, muskuskruid, dotterbloem 
Maart
Datum Waargenomen dieren Bloemen en de eerste bloei
29   gagel man
26 100 eiklompen bruine kikker  
25 vinpootsalamanders actief, zwartkopje, 6 putters, gehakkelde aurelis, citoentje, groot koolwitje, dagpauwoog peperboompje, klimopereprijs, maagdenpalm, hoenderbeet, vrouwelijk gagel
23 groen kikkers uit winterslaap, koningin akkerhommel, dagpauwoog kleine veldkers, vroegeling, bosanemoon, klimop ereprijs
21 eerste eiklompen bruine kikker, eileg Alpenwatersalamander vroegelingetje, breed longkruid, gele anemoon, bosanmoon, verspreidbladig goudveil en paarbladig goudveil
19 gewone pad, groene specht     
17 tjiftjaf, gehakkelde aurelia, aardhommel maretak, wilde narcis, gele kornoelje
15 eileg Alpenwatersalamander stengelloze sleutelbloem

Februari

Datum Waargenomen dieren Bloemen en de eerste bloei
17 ransuil, grote bonte specht lenteklokje, eenarig wollegras en wilde boerencrocus
 11 houtsnip, blauwe reiger, koperwieken bloei mannelijke hazelaarbloemen
10 30 koperwieken, blauwe reiger  
06 grote bonte specht, groene specht, groenlingen, vinken, roodborsten, pimpelmezen, koolmezen, boomkruipers, eksters, zwarte kraaien, kauwen, vlaamse gaaien, heggemussen, winterkoningen, houtduiven, holenduiven, sijsjes bloei vrouwelijk hazelaarbloemen

Januari

Datum aargenomen dieren Bloemen en de eerste bloei
10 grote bonte specht bostulpen en wilde narcis boven de grond
09 2 eekhoorn  
01   wrangwortel, gaspeldoorn
Terug naar overzicht