Waarnemingen 2009

De namen in het rood zijn rode lijstsoorten. Dit zijn bedreigde soorten!

Augustus

Datum Waargenomen dieren Bloemen en de eerste bloei
22 zwarte heidelibel, venglazenmaker, 7 gestreepte schildwants  
21 putters  
18   herfsttijloos
11 groene specht  
10 buizerd  
8 bunzing, oranje luzernevlinder  
3   blauwe knoop, watermunt
 

Juli

Datum Waargenomen dieren Bloemen en de eerste bloei
30 boomklever 2 eerste zaailingen tongvaren op Flora en Fauna muur
23 wezel jong eerste kiemplanten van tongvaren op Flora en Fauna muur. Was in juni 2007 pas klaar.
17 grote keizerlibel echte guldenroede, grote kaardenbol, kleine kaardenbol, schermhavikskruid
10 putters, boerenzwaluw, gewone pantserjuffer, koraaljuffer  
3 bruine glazenmaker man eerste waarneming in de heemtuin  
1 tientallen bruine zandoogjes akkerklokje, ronde en kleine zonnedauw, wilde bertram, eerste struikheide
 

Juni

Datum Waargenomen dieren Bloemen en de eerste bloei
29 paardenbijter betonie, knautia
23   echt walstro, hokjespeul, bochtige klaver
16 kwaakkoor groene kikkers beenbreek, wit vetkruid, tripmadam, zacht vetkruid, kluwenklokje, langbladige ereprijs, roggelelie, ruigklokje, kattendoorn, penningkruid,
12   rapunzelklokje, blauw glidkruid, gewone agrimonie
10 3 weidebeekjuffers perzikbladigklokje, aardaker
5 bruin zandoogje, groot dikkopje kleine ruit, steenanjer, boslathyrus
3   kattenstaart, kroonkruid, groot zonneroosje, veldlathyrus, zwarte toorts, melige toortss, wilde liguster, wilde asperge, bosandoorn
 

Mei

Datum Waargenomen dieren Bloemen en de eerste bloei
30 gewone oeverlibel, tientallen distelvlinders, icarusblauwtjes  
26   grote ratelaar, bolderik, grasklokje, grote valeriaan, vingerhoedskruid, kleine ratelaar
20 grote keizerlibel, azuurjuffer grasklokje, gevlekte orchis, grote pimpernel
17   waterlelie, gele plomp
14 2 distelvlinder, smaragdlibel  
11   Duitse brem, valkruid, kruisblad salomonszegel, breedbaldige ereprijs, witte rapunzel, hengel, muizeoor, korenbloem
9   kruisblad walstro, kruipbrem, nachtsilene, gele lis, boswederik, dalkruid, hondsroos, vuilboom, wateraardbei
1 oranjetip meiorchis, wilde akelei, gewone klaproos, ruige klaproos, moeraswolfsmelk, beemooievaarsbek, gelderse roos
 

April

Datum Waargenomen dieren Bloemen en de eerste bloei
28   gewone vogelmelk, adderwortel
25   meidoorn, waterviolier, heksenmelk
21 viervlek stekelbrem, knikkend nagelkruid, rode bosbes, hulst, slangewortel
18 groentje  
16   lelie van dalen
15   look zonder look, robbertskruid, dagkoekoeksbloem, gele dovenetel, stinkende gouwe, scholierenappel, wintereik, zomereik
14 bont zandoogje, vuurjuffer donkere ooievaarsbek, wilde hyacint, waterdrieblad
13   inlandse vogelkers, grote muur, wilde peer
10 dagpauwoog, zanglijster hoofdbloei sleedoorn, muurleeuwebekje, muurbloem
8 2 zwartkopjes eten maretakbessen gaspeldoorn, eenbes, jeneverbes, blauwe bosbes, rivinusviooltje,  krent, trosvlier
6 fitis daslook
3  boomblauwtje  
1  buizerd, sperwer  paardenbloem, berk, echte sleutelbloem
 

Maart

Datum Waargenomen dieren Bloemen en de eerste bloei
31 gehakkelde aurelia, citroenvlinder, groot koolwitje, steenhommel  
30 zang van merel, zanglijster, tjif tjaf, zwartkopje, pimpelmees, koolmees, staartmees, grote bonte specht, winterkoning, heggemus, holenduif, roodborst, houtduif, groenling, vink; veel groene kikkers, vinpootsalamander aardbeiganzerik, muskuskruid
27 zwartkopje gewone veldbies, kraaiheide, kievitsbloem, gele anemoon, bosanemoon
16 eiklompen bruine kikker  echte sleutelbloem, kleine maagdenpalm, grote ereprijs, vroegeling 
14 tjif tjaf  slanke sleutelbloem 
12   bosanemoon, voorjaarshelmbloem, verspreidbladig goudveil 
7 buizerd, blauwe reiger, zanglijster, koperwiek, vink, groenling, wilde eend, waterhoen, koolmees, pimpelmees, heggemus, roodborst, winterkoning, vlaamse gaai wilde narcis 
4   eenarig wollegras, holwortel 
2 alpen en kleine watersalamander, bruine kikker   
1 waterhoen, vlaamse gaai, ekster, wilde eend, blauwe reiger,  putter, sijs, houtduif, holenduif  stengelloze sleutelbloem 
 

Februari

Datum Waargenomen dieren Bloemen en de eerste bloei
28  roerdomp, appelvink, blauwe reiger, goudvink, groenling  
16   roerdomp, appelvink, blauwe reiger  wilde crocus, lenteklokje
 

Januari

Datum aargenomen dieren Bloemen en de eerste bloei
29 appelvink  
21   hazelaar
Terug naar overzicht