Waarnemingen 2007

April

 Datum  Dieren en de eerste waarneming  Bloemen en de eerste bloei
23 tuinfluiter  
21 watersnuffel, groentje, atalanta, oranjetipje  
19 viervlek  
16  vuurjuffer, distelvlinder gewone ereprijs, stinkende gouwe, stekelbrem, waterdieblad, slangwortel, zeeden
15 regelmatig vinpootsalamanders te zien muurbloem, rijsbes, incarnaatklaver
12 wezeltje, eiafzetting Alpenwatersalamander meidoorn, look zonder look, gele dovenetel, eenbes, akkerhoornbloem, zomereik, wilde hyacint, rode bosbes, fluitekruid
9 boomblauwtje  kiemplanten van wilde weit, hengel, kleine en grote ratelaar en klein warkruid
7 egel zomerklokje, inlandse vogelkers, wilde peer, donkere ooievaarsbek, knolboterbloem
1 Grootoorvleermuis, kleine vos, geaderd witje zoete kers, krent, blauwe bosbes, berk, zomereik, bergvlier, muskuskruid 

Maart

 Datum  Dieren en de eerste waarneming  Bloemen en de eerste bloei
29   hoofdbloei sleedoorn
27 zwartkopje, fitis akkerviooltje, rivinusviooltje, gewone reigersbek, zankraket, grootbloemmuur, bosaardbei
26 bont zandoogje, witje hondsdraf, grote veldbies, klein tasjeskruid, pinksterbloem, haagbeuk
24   mannelijke gagel, kruipwilg
16    dotterbloem, vrouwelijke gagel
15 veel hommels, veel kikkerdrik bruine kikker lavendelheide, brem, kievitsbloem, daslook
14 veel groene kikkers in het zonnetje, licht gekwaak  
12 dagpauwoog, Atalanta, gehakkelde aurelia aardbeiganzerik
10 tientallen groene kikkers in de zon echte sleutelbloem 1 ex.
8 citroenvlinder man, aardhommel  
7 eerste eitjes bruine kikker  
6 eerste paartje bruine kikkers gevlekte dovenetel, kerspruim, kraaiheide

Februari

 Datum  Dieren en de eerste waarneming  Bloemen en de eerste bloei
26   gewone veldbies, vroegeling, maretak, paarbladig goudveil
25 actief gewone pad, bruine kikker, kleine watersalamander en Alpenwatersalamander  
24 zang appelvink bosanemoon, gele anemoon, holwortel, paarse dovenetel, gele kornoelje
23 eerste tjiftjaf  
22 eerste zang van grote en zanglijster  
19 roffelen grote bonte specht breed longkruid
14   maartsviooltje
12 15 putters sleedoorn, stengelloze sleutelbloem, lenteklokje

Januari

 Datum  Dieren en de eerste waarneming  Bloemen en de eerste bloei
30   speenkruid, grote ereprijs, maagdenpalm 
11 appelvink  alle hazelaars bloeien 
8 merel, kramsvogel, koperwiek, vink, groenling, pimpelmees, staartmees, koolmees, roodborst, heggenmus, grote bonte specht, sijs, Turkse tortel, houtduif, holenduif, kauw, zwarte kraai en ekster, winterkoning, sperwer   
6 bruine kikkers en alpenwatersalamanders actief   
1 zang van pimpelmees en heggemus  gaspeldoorn, knolboterbloem, wilde boerencrocus, bergklokje, gele kamille, braam, hazelaar vrouwelijke bloemen, groen van herfsttijloos boven de grond 
Terug naar overzicht