Waarnemingen 2006

Augustus

 Datum  Dieren en de eerste waarneming  Bloemen en de eerste bloei
19 kleine vos, Atalanta, dagpauwoog, distelvinder, landkaartje, bruin zandoogje, bont zandoogje, oranje zandoogje, icarusblauwtje, zilverblauwtje, groot koolwitje, kleine koolwitje, oranje luzernevlinder, kleine vuurvlinder. Bruinrode heidelibel, bloedrode heidelibel, zwarte heidelibel, paardenbijter, blauwe glazenmaker, venglazenmaker, grote keizerlibel, lantaarntje, koraaljuffer, watersnuffel, houtpantserjuffer, gestreepte schildwants wespenspin, kruisspin, baldakijnspin, boompieper, groene specht  

Juli

 Datum  Dieren en de eerste waarneming  Bloemen en de eerste bloei
13 bosrietzanger leverkuid, betonie, besanjelier, vijfdeligkaasjeskruid, kikkerbeet, kransvederkruid 
12 paardebijter, blauwe glazemaker, venglazemaker, bloedrode heidelibel, dagpauwoog, landkaartje, atalanta, oranje zandoogje  
4   Struikheide, kruipend stalkruid, betonie, besanjelier 
1 3 putters, zwarte heidelibel, koraaljuffer knautia 

Juni

 Datum  Dieren en de eerste waarneming  Bloemen en de eerste bloei
23 groot dikkopje, Sint Jacobsvlinder, koraaljuffer. muskuskaasjeskruid, bloei klein warkruid, ruig klokje, boswalstro, geel walstro, lkruipend stalkruid, besanjelier, aardaker 
16  Ligusturpijlstaart
 
 
13 weidebeekjuffer man  Sint Janskruid, rapunzelklokje, kattestaart, wit vetkruid, tripmadam, zacht vetkruid, muurpeper, wilde marjolein, kransvederkruid, peningkruid, avondkoekoeksbloem, boslathyrus, gele kamille, beenbreek, duizendblad, moerasspirea, rolklaver, bosandoorn, kleine ruit, katte-doorn, zwarte toorts, melige toorts, bochtige klaver, langbladige ereprijs, slangelook, grote teunisbloem, egelantier, teer guichelheil, boswederik 
12   perzikbladig klokje, wilde liguster 
10 bosrietzanger, bruin zandoogje gele ganzebloem, groot spiegelklokje 
9 eileggende groentjes
 
 
8 grote keizerlibel, gewone oeverlibel, viervlek, smaragdlibel, best veel waterjuffers  
2 Icarsblauwtje, distelvlinder  viltganzerik, heggerank, kale jonker, spaanse ruiter, rode dopheide, echte kamille, kleine ratelaar, pijlbrem, groot zonneroosje, boswederik, grote veenbes, knoopkruid 

Mei

 Datum  Dieren en de eerste waarneming  Bloemen en de eerste bloei
29 meerdere groentjes  
28 koninginnepage  rode kornoelje, vlier, grasmuur, bevertjes, zilverhaver, bochtige smele, kamperfoelie, gevlekt havikskruid, gevlekte orchis, rietorchis, gewoon helmkruid, knolspirea, karthuizeranjer, grote pimpernel, kleine pimpernel, wilde weit, grote ratelaar, kleine klaver, gewoon walstro, wilde asperge, grote egelskop 
26   hengel, vogelpootje, middelste vergeet me nietje, bergklokje 
25 braamsluiper   
24   klein warkruid (nieuwe soort) 5 plantjes 
18   valkruid, kruipbrem, bergnachtorchis 
16    hondsroos, Gelderse roos, moeraswederik, adderwortel, wondklaver, grasklokje 
15 putter   
12   korenbloem, muizenoor, brede ereprijs, zwarte rapunzel, witte rapunzel,rode klaver, margriet, voederwikke, herik 
11 viervleklibel, lantaarntje, veel uitsluipende waterjuffers, massale roep groene kikkers in twee grote groepen  
10 vuurvlinder, Atalanta, distelvlinder, smaragdlibel vogelmelk, beemdooievaarsbek, meiorchis, ruige klaproos, echte koekoeksbloem, kruisblad walstro, oosterse morgenster, zomereik, ruige klaproos, kardinaalsmuts, gele lis, veldzuring, brede ereprijs 
8 putter  mispel 
7 eerste vrouwtje oranjetip  lijsterbes, zuurbes, meidoorn, breed wollegras 
6 eerste massale roep groene kikkers moeraswolfsmelk, paardekastanje, knikkend nagelkruid, incarnaatklaver, waterviolier, hulst 
5   stekelbrem, gewone klaproos, kromhals 
4   robertskruid, knolboterbloem, lievevrouwe- bedstro, kruipend zenegroen, knolsteenbreek, waterviolier 
3   wilde appel, lelie van dalen, veelbloemige salamonszegel, rode bosbes 
2   akkerhoornbloem, gele dovenetel, witte dovenetel, gewone ereprijs, slangewortel 

April

 Datum  Dieren en de eerste waarneming  Bloemen en de eerste bloei
29 watersnuffels wilde peer, wilde hyacint, bosaardbei, gevlekte aronskelk, cypreswolfsmelk, heksenmelk 
28 tuinfluiter  Hoofdbloei man. Gagel, grote muur, pilzegge, kruipwilg 
27   eenbes, rijsbes, dagkoekoeksbloem, inlandse vogelkers 
26   einde bloei wilde narcissen 
25 oranjetip, bont zandoogje, vuurjuffer  veel zaailingen van wilde weit 
24 groentje, grote poel vinpootsalamanders  stinkende gouwe 
23   krent 
20 zilverblauwtje, gehakkelde aurelia, dagpauwoog, eerste kwaakconcert groene kikkers, citroenvlinder, groot koolwitje  lavendelheide, zoete kers, zomerklokje, eenbes, trosvlier, spaanse aak, hoofdbloei mannelijke gagel, grote muur 
16    eerste bloem sleedoorn 
11   rivinusviooltje, veenpluis, haagbeuk, berk 
8 akkerhommel  muskuskruid, gevlekte dovenetel 
7 citroenvlinder, dagpauwoog 2 buizerd, kepen, groene specht, grote bonte specht   
3 zwartkopje, fitis.  dotter, gagel vrouwelijk, kievitsbloem, boswilg, echte sleutelbloem 
1 boerenzwaluw, oeverzwaluw, huiszwaluw, fitis, kepen, vinken, koperwieken, tjiftjaf.   gele anemoon 

Maart

 Datum  Dieren en de eerste waarneming  Bloemen en de eerste bloei
31 gewone pad 40% bloei wilde narcis 
28 eileg Alpenwatersalamander eenarig wollegras, gele kornoelje, maagdenpalm, paarbladig goudveil, verspreidbladig goudveil 
27 eerste groene kikkers, eerste eiklompen bruine kikker  
26 man citroenvlinder, gehakkelde aurelia, aardhommel  
25   slanke sleutebloem, voorjaarshelmbloem, holwortel, bosanemoon, breedbladig longkruid, maartsviooltje 
24   eerste wilde narcis open 
22 2x  tjiftjaf; vroegeling, kleine veldkers  
13   stengelloze sleutelbloem, aardbeiganzerik 
10 goudvinken, vink zang  

Januari

 Datum  Dieren en de eerste waarneming  Bloemen en de eerste bloei
28 Houtsnip, zanglijster, kepen  
21   bloei hazelaar 
2   bostulp, herfsttijloos, wilde narcis, wilde crocus, speenkruid, lenteklokje boven de grond 
Terug naar overzicht