Lezingen

De Heemtuin Rucphen en de Stichting Vrienden Heemtuin Rucphen verzorgen ook lezingen op locatie over:

  • De Heemtuin Rucphen: aanleg en onderhoud, de leefgebiedjes, de planten en dieren, wetenswaardigheden
  • De natuur in de regio

Deze lezingen duren ongeveer 2 uur en de doelgroepen zijn:
Verenigingen, stichtingen, KBO, KVO, tuinverenigingen, natuurgroepen, personeelsverenigingen, heemkundekringen, wijkverenigingen en andere groeperingen.

De opbrengst is bestemd voor natuur, milieu en landschap.

Wij maken gebruik van eigen geproduceerde videofilms, foto- en diapresentaties.

U kunt een prijs opvragen via onderstaand contactformulier.