Privacy-statement Heemtuin Rucphen

Stichting Vrienden Heemtuin Rucphen (hierna SVHR), gevestigd aan Baanvelden 12, 4715 RH Rucphen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven  in deze privacy-verklaring.

 

Contactgegevens:

Heemtuin Rucphen

Baanvelden 12

4715 RH  Rucphen

+31 165 343014

www.heemtuinrucphen.nl

heemtuin@heemtuinrucphen.nl


 

Persoonsgegevens die wij verwerken.

 

SVHR verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

Voor- en achternaam;

Geslacht;

Geboortedatum;

Adresgegevens;

Telefoonnummer;

E-mailadres.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

 

SVHR verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het verzenden van onze (nieuws)berichten;

Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren;

Om u te kunnen informeren over wijzigingen in onze dienstverlening, bijvoorbeeld aanpassing van onze openingstijden;

Voor het opstellen van onze bezettingsschema’s voor gastheren en –vrouwen tijdens onze openingstijden, onze rondleidingen en onze scholenprojecten.

 

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

 

Uw persoonsgegevens kunnen intern worden ingezien door de bestuursleden van de SVHR.

Voor het beheer en onderhoud van uw persoonsgegevens wijst het bestuur van SVHR 1 persoon aan die daarvoor verantwoordelijk is. 

   

Delen van uw persoonsgegevens met derden.

 

SVHR verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

 

SVHR bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Foto’s en video’s.

 

SVHR behoudt zich het recht voor om foto’s en video’s te maken van alle activiteiten in en om de Heemtuin Rucphen en deze zowel offline als online te publiceren.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien,  te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SVHR. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u bezitten, naar u of een andere, door u genoemde, organisatie te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar of recht op gegevensoverdraagbaarheid of wilt u uw gegevens laten verwijderen dan wel hebt u andere vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking, stuurt u dan een gespecificeerd verzoek aan heemtuin@heemtuinrucphen.nl t.a.v. Ad Jansen, bestuurslid.

 

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen.

 

SVHR neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt de passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact op met heemtuin@heemtuinrucphen.nl.

 

Deze privacy statement is vastgesteld door het bestuur van de Stichting Vrienden Heemtuin Rucphen op 29 mei 2018.