Veelzijdig (heemtuin) vrijwilliger Piet de Wild uit Zegge overleden

27 augustus 2022

Vrijdag 26 augustus jl. is veelzijdig (heemtuin)vrijwilliger Piet de Wild uit Zegge op 75-jarige overleden. Piet kwam in 2013 het vrijwilligerskorps van Heemtuin Rucphen versterken als groene vrijwilliger. Steeds meer kwam echter de nadruk te liggen op zijn gastheerschap. Niet alleen tijdens zondagsopenstellingen, maar ook op doordeweekse dagen.

Verder was Piet ook jarenlang actief voor het scholenproject. Daarnaast assisteerde hij ook alweer enkele jaren bij het nestkastjesproject in de heemtuin. Verder was Piet ook de man die zo'n dertig keer de uitstrooiing van as van dierbaren in de tuin (mede) gestalte gaf. Ook was Piet vaak actief bij grotere activiteiten als NL-doet, de korenpikdag. de boomplantdag en de vrijwilligersdag.

De Wild was ook de man die gemakkelijk contacten voor de heemtuin legde in het Zegse, bijvoorbeeld met het seniorenkoor en de school. Ook toen zijn gezondheid snel achteruitging, liet Piet zich nog vaak zien op de Rucphense Heemtuin. Piet de Wild was overigens niet alleen voor de Rucphense Heemtuin actief. Kortgeleden vertelde hij nog dat hij in 34 functies als vrijwilliger actief was. Bijvoorbeeld voor zijn geliefde duivensport. Daarbij was hij niet alleen voorzitter van PV De Luchtbode in Zegge, maar ook bestuurslid van regionale en nationale commissies voor de duivensport. De Zeggenaar die 19 jaar geleden met pensioen ging als productieleider van Philips Lighting in Roosendaal, was onder meer ook actief voor de Zegse Dorpsraad en Park en Bos Zegge en voor de plaatselijke buurtpreventie.

Piet de Wild zal in besloten kring gecremeerd worden. Later komt er een uitstrooimoment waarbij Piet herinnerd wordt met alle dierbaren. Piet was sinds 2001 weduwnaar van zijn vrouw Martha. Wij wensen zijn zoons Harald, Ronald en Ferry en schoondochters veel sterkte toe in deze moeilijke tijden. Evenals zijn kleinkinderen Arjan, Kayden, Joey en Jordy en verdere familie.

Bestuur en vrijwilligers Stichting Vrienden Heemtuin Rucphen.

Terug naar overzicht