Proef praktische biologie op de Heemtuin

28 mei 2015.

Sinds een half jaar werken vier jonge vrouwen, die een docentenopleiding volgen aan STOAS in Wageningen, aan een opdracht om lesmateriaal te ontwikkelen voor VMBO niveau. Een van deze jonge vrouwen is Amanda Schouw uit Sint Willebrord. De Heemtuin Rucphen heeft de vier vrouwen de mogelijkheid geboden en er mee ingestemd dat de praktische proef die met het lesmateriaal moest worden gedaan in de Heemtuin plaats kan vinden. Maandag 1 juni is het zover dat 22 leerlingen en hun leeraar biologie van het Munnikenheidecollege uit Rucphen de eerste proef gaan uitvoeren. Op deze wijze heeft Heemtuin Rucphen weer jonge mensen een kans gegeven om een opdracht van hun school in de praktijk te kunnen toetsen. De projectgroep is en wordt ondersteund door een aantal ervaren vrijwilligers van Stichting Vrienden Heemtuin Rucphen. Hopelijk zal het Munnikenheidecollege in de toekomst hun praktische biologielessen in de Heemtuin laten plaatsvinden. De test was een geslaagd geheel. Voor de toekomst vraagt de leskist om wat practische aanpassinkjes.

Terug naar overzicht