Oktober-sprokkels (2)

Auteur Mans de Jong

24 oktober 2007.

 Eekhoorns: Cor Wilkens uit Sprundel trof in zijn tuinwerkschoenen een mooie hoeveelheid eikels aan. Ze bleken door de eekhoorns die in zijn hof te vertoeven in zijn schoenen te zijn verstopt. Het opvallende aan de eikels was dat het kleine puntje, dat zich aan de bovenkant van de eikels bevindt, waren afgeknaagd. Eekhoorns bijten dat puntje van de eikel omdat zich daar het groeipuntje bevindt. Zij doen dit om het kiemen van de eikels tegen te gaan. Als zij dit niet doen, zullen een deel van de eikels gaan kiemen en al een stevige wortel maken om zich te verankeren en straks in het voorjaar in water opgeloste voedingsstoffen uit de grond opzuigen. Het maken van deze wortels kost reserve voedsel dat in de eikels zit. Door nu het puntje af te bijten voorkomt de eekhoorn dat niet het voedzame reservevoedsel voor de wortelaanmaak wordt gebruikt maar in het buikje terechtkomt. Het is een manier om je voedsel te bewaren. Procesverbaal. Enige tijd geleden kreeg een schilder een proces verbaal omdat hij de spelregels in een natuurgebied had overtreden. Hij had zich buiten de aangegeven paden begeven om natuur en landschap op doek vast te leggen. Wij mensen zijn te gast in natuur en bosgebieden en zullen ons aan die paar regels moeten houden die de eigenaar op heeft gesteld. De laatste jaren schijnt het heel gewoon te zijn dat bezoekers van deze gebieden zich het recht toe eigenen om buiten de paden te gaan. Vooral de dieren die daar leven ondervinden daar last van en niet alleen in de voortplantingstijd maar ook in de rest van het jaar. Op dit moment zijn er in deze gebieden veel trekvogels. Vanwege de korte dag moeten zij in kortere tijd meer voedsel zien te vinden omdat de nachten kouder worden en zij hun lichaamstemperatuur van rond de 41 graden op peil moeten houden. Iedere verstoring leidt tot energieverlies. De terreinbeherende instanties proberen binnen hun mogelijkheden daar invulling aan te geven. Naast mensen die in de natuur willen schilderen zijn er ook een aantal fotograven die het plaatje van hun leven denken te maken door het pad te verlaten. Daarnaast zijn er een aantal hondenhouders die weer willen dat hun hond los moet kunnen brakken, een aantal vogelaars die het allemaal van nog dichterbij willen zien. Een aantal toezichthouders in deze gebieden hebben in de afgelopen jaren zichzelf in grote moeilijkheden gebracht door tijdens rondleidingen gewoon overal doorheen te struinen. Zodra zich een tv-ploeg aanmeldt struint deze groep zowat overal doorheen en is er geen plekje meer waar niet alles vertrapt mag worden. Soms worden gewoon de planten geplukt of zelfs uit de grond gerukt en dieren gevangen die men een dag of meer in gevangenschap houdt zodat ze toch maar aan de kijker getoond kunnen worden. Het geheel wordt nog moeilijker als er op bepaalde tijden een groep jagers in de meeste van deze gebieden worden toegelaten die overal doorheen struinen en alles op de vlucht jagen. Zij duizenden, meestal beschermde dieren verstoren en anderen dieren die daar een veilig heenkomen hadden gevonden aan flarden schieten. Duizenden beschermde vogels en andere dieren moesten de vlucht nemen naar elders om daar enige tijd later weer moeten vluchten voor dit verstorende geweld. Jagers mogen dit kennelijk omdat zij de kassen van deze instanties rijkelijk met jachtpacht euro’s vullen. In de zes jaar dat ik op de Pannenhoef werkte heb ik het gezien en het als heel misselijk en strijdig met de doelstelling van deze instantie ervaren. Geld maakt het kennelijk mogelijk dat wettelijke afspraken, normen en waarden niet meer gelden. Toch neem ik mijn petje af voor iemand die vindt dat regels moeten worden nageleefd. Thuis hebben wij voor ons eigen en zeker voor andere mensen spelregels. Vaak is het wel zo dat mensen het met andermans eigendommen en spelregels niet zo nauw nemen en dat is zeker in de ons omringende natuur, die toch al zo onder druk staat, best heel jammer. Natuurtip: Trek naar buiten en geniet van de ons omringende leefwereld.

Terug naar overzicht