Oktober-sprokkels

Auteur Mans de Jong  10 oktober 2007.

Wulpen. Wat mij in al die jaren is opgevallen dat wulpen na het broedseizoen nog steeds in dezelfde weiden naar voedsel zoeken. Klapekster. Piet Schipperen uit Etten Leur had het geluk om tijdens een bezoek aan de Pannenhoef een klapekster te ontmoeten. Helaas is enige jaren geleden deze mooie vogelsoort als broedvogel uit ons land verdwenen. In de herfst en winter komen klapeksters uit noord Europa bij ons de winter doorbrengen. Meestal zijn te vinden in de nabijheid van heidevelden. Eikels. Zij vormen voor een aantal dieren het hoofdvoedsel tijdens herfst en winter. Zo worden eikels gegeten door reeën, muizen, eekhoorns, wilde zwijnen, houtduiven, fazanten, kauwtjes, zwarte kraaien, eksters en Vlaamse gaaien. Een Vlaamse gaai verzamelt gemiddeld 8000 eikels, wat goed is voor 40 kilo. Als ze de eikels in kleine stukjes worden gereden worden deze stukjes weer gegeten door vinkachtigen. Zaden. Het zou wijs zijn als wij mensen zaden en bessen in de natuur lieten. Wij kunnen naar de winkel om er van alles te kopen. In het wild levende dieren moeten iedere dag op pad om hun buikjes te vullen. Met het korten van de dagen en het kouder worden hebben ze meer voedsel nodig. Deze in het wild dieren levende kunnen niet in een supermarkt terecht omdat zij geen euro’s of creditcards bij zich hebben. Nog nooit ontmoette ik een eekhoorn bij een notenbar. Roodborstjes. In mijn privé-hof hoorde ik op een morgen het wat dwarrelende wijsje van het teruggekeerde roodborstje. Ik was weer heel blij om hem of haar zelfs in de ochtendschermer te horen. In de meeste geschikte tuinen zullen de roodborstjes alweer aanwezig zijn. De kans is groot dat het al roodborstjes uit Noorwegen, Zweden, Finland of gewoon uit ons land zijn. Roodborstje zie je bijna altijd alleen. In deze tijd van het jaar kiezen ze er voor om geen andere soortgenoot in hun leefgebiedje te dulden. Roodborstjes zijn een van de weinige vogelsoorten waarvan zowel het mannetje als het vrouwtje nu zingen. De kans is groot dat er iedere dag een ander roodborstje in uw tuin zit. Roodborstjes trekken tijdens de nacht en oriënteren zich op de sterrenhemel. Regelmatig bezoeken zij uw gevulde voedertafel, tenminste als u die al klaar heeft staan. Winterkoningske. In mijn hof keerde ook het winterkoningske luid zingend terug. Het was de eerste zomer dat hij afwezig is geweest. Al die jaren broedde hij bij mij of bij een van de buren, maar kwam hij bij ons voedsel zoeken. Ook kwam hij altijd met zijn kroost in mijne hof. Ik heb hem dit jaar dikwijls gemist. De jonge mannetjes merels zijn nog herkenbaar aan hun zwarte snavel en in ingekleurde zwarte kop. Meneer van de Mast zag zo’n merel op zijn stoep. Walnoten. Naast grote bonte spechten zijn ook zwarte kraaien, roeken, kauwkes, eksters, Vlaamse gaaien, kool- en pimpelmeesjes de soorten die pogingen om de houtige schil van de walnoot te kraken om bij de inhoud te komen. Eekhoorntjes en muizen zijn verzot op al dat lekkers. Zij leggen er zelfs een voorraad van aan. Spechten: Jos Mouwen uit Roosendaal heeft als een van zijn grote hobby’s op zoek te gaan naar kerfjes die spechten op bomen maken. Hij is op zoek naar foto’s, filmfragmenten en mensen die werkelijk gezien hebben dat spechten deze kerfjes en kleine beschadigingen maken. In ons land komen naast de kleine bonte specht ook de grote bonte specht, groene specht en de zwarte specht voor. De middelste bonte specht is vanuit het oosten van het land onderweg naar onze streek. De kleine bonte specht heeft de grootte van een huismus. De grote bonte specht heeft het formaat van een spreeuw. Natuurtip: Als je in de komende tijd de vogels wil voederen is het verstandig om stilaan met een beetjes voedsel te starten.

Terug naar overzicht