Nieuwjaarsbijeenkomst Heemtuin Rucphen

26 januari 2015.

Stichting Vrienden Heemtuin Rucphen (SVHR) hield zondag 25 januari de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst voor medewerkers, vrijwilligers en hun eventuele partners. Het werd ook dit keer weer een gezellig samenzijn waarbij uitgebreid werd stilgestaan bij het afgelopen jaar. Ook was er aandacht voor de actuele ontwikkelingen en de plannen voor de rest van 2015. Er waren 24 mensen present en een tiental had zich afgemeld wegens andere verplichtingen of lag ziek op bed, geveld door de griep. Riet van den Bergh controleerde in 2014 samen met Leny Kuijstermans 7 keer de nestkasten. Van de dertig nestkasten waren er in 2014 20 bezet door vogels. In acht kasten huisden pimpelmeesfamilies met in totaal 47 jongen. De koolmees was present in 12 kasten met in totaal 54 jongen. Ad Goorden inventariseerde het afgelopen jaar voor het eerst de broedvogels in de Rucphense Heemtuin. Daarover binnenkort meer gegevens. 2014 was een goed jaar: Vanuit het bestuur werd uitgebreid stilgestaan bij alles wat in 2014 de revue passeerde. Zo kreeg de Rucphense Heemtuin ook nu weer tussen de 4500 en 5000 bezoekers, waarvan sommigen met hun vriendenkaart wel 160 keer langs kwamen. Zwarte bladzijde was het heengaan van vrijwilligster Ria Lauwen uit Etten-Leur die sinds de allereerste zondagmiddagopenstelling in totaal wel 25 jaar actief was. De paddenstoeleninventarisatie door vrijwilligers van het KNVV uit Roosendaal leverden tot dusver 77 soorten op, waaronder enkele zeer zeldzame. Verder kon de Stichting 6 nieuwe vrijwilligers verwelkomen en 6 stagiaires en werden in totaal circa 3300 uren besteed door vrijwilligers. Heemtuin moet weer zorgtuin worden Verder werd duidelijk dat de SVHR van de Heemtuin weer een zorgtuin wil maken. Binnenkort zal daarover meer bekend worden gemaakt, maar men liet al wel doorschemeren dat hierover vergevorderde gesprekken hebben plaatsgevonden. Ook werd deze middag aan de aanwezigen de nieuwe website gepresenteerd die binnenkort on-line zal gaan. De vrijwilligers zien al uit naar de volgende bijeenkomst tijdens de vrijwilligersbijeenkomst op zaterdag 22 augustus.

Terug naar overzicht