Natuursprokkels van April

(15-04-2007) Heemtuinnieuws Het zwartkopje zong voor het eerst dit jaar op 27 maart zijn heldere liedje in de Heemtuin. Een dag later was dit het geval met de fitis. De fitis is het zomerkoninkje onder de kleine zangertjes. Zijn vrolijke wijsje klinkt ook op warme en snikhete zomerse dagen. Naast een ontmoeting met de eerste dagvlinders zoals de dagpauwoog, gehakkelde aurelia, citroenvlinder , geaderd witje was het op 26 maart heel mooi om het eerste bonte zandoogje te ontmoeten. Maandag 2 april zat op een zonnig pad een kleine vos te zonnen. Vlinders gebruiken hun vleugels als en soort zonnepanelen. Wat hebben wij mensen wel met vlinders en meestal niet met andere insecten. Zou dit toch het vlindergevoel in de buik zijn Een speciale Flora- en Faunamuur Op de Heemtuin in Rucphen is een speciale Flora- en Faunamuur gemaakt om plantensoorten die op muren groeien een nieuw vestigingsplekje te geven. De meeste van deze soorten zijn erg zeldzaam of worden ernstig bedreigd zodat ze helaas op de rode lijst staan. Bovendien zijn er mogelijkheden geschapen voor slaap en kraamplekken voor vleermuizen. Deze enige vliegende zoogdieren zijn allemaal bij wet beschermd sinds 1973. De muur biedt ook nestgelegenheid aan roodborst, zwarte roodstaart, grauwe vliegenvanger en boomkruiper. Voor insecten is er ook volop gelegenheid een plekje te vinden. Daarnaast kunnen salamanders, kikkers en padden er hun winterslaap houden. Ook deze diergroep bezitten sinds 1973 een beschermde status en mogen niet gevangen, laat staan gedood worden. De Flora- en Faunamuur is qua omvang een van de grootste in ons land. Op zondagmiddag 1 april vloog er een grootoorvleermuis door de Heemtuin. Tientallen bezoekers konden deze overdag actieve vleermuis bewonderen. Hij ging zelfs een vijftal minuten aan een rozenstengel hangen en liet zich mooi bewonderen en zelfs fotograferen. Wij zouden voor ons archief op de Heemtuin graag in het bezit komen van een van de gemaakte foto’s. De grootoor is een vrij zeldzame vleermuizensoort. Op heemtuin bloeien de statige wilde krieken en krenten. Piet Schipperen uit Etten-Leur Hij zag op 22 maart zijn eerste boerenzwaluw en een blauwborstje. Hermine Veraart uit Rucphen Zij zag voor het eerst dat Alpensalamanders de eitjes van de bruine kikker aten. Ze was met behulp van een zaklamp haar moerasje en vijver op salamanders en bruine kikkers gaan controleren toen ze dit verschijnsel ontdekte. Alpenwatersalamanders zijn net als alle andere salamanders, kikkers en padden in de Flora- en Faunawet beschermd. Ze heeft van dit verschijnsel een foto van gemaakt. Op 2 april waren boven Sprundel zo’n 100 kraanvogels te zien. Ook Piet de Rooy uit de Kwaaiheiblokken had ze gezien en van de groep een foto gemaakt. Na wat cirkelende bewegingen zetten ze uiteindelijk koers naar het oosten. Waarschijnlijk zijn het vogels die gaan broeden in Rugen, een gebied dat is gelegen in het voormalige Oost Duitsland. Sinds enkele jaren broedt de kraanvogel ook weer in het oosten van ons land. Deze grote vogels kunnen in verhouding slecht vliegen en zoeken altijd plekken met opstijgende warme lucht (termiek) om bijna moeiteloos te kunnen zweven. Kraanvogels zijn ongeveer zo groot als een ooievaar en blauwe reiger. Addy Verschuren Zij kreeg ook dit jaar bezoek van de bijna geheel witte merel. Vorig had zij hem voor het eerst in haar tuin op bezoek. Dit jaar bouwde het paartje een nest in de laurier. En nu maar afwachten of er tussen de jongen wittige merels tussen zitten. Dit wittige verenpak wordt veroorzaakt omdat er iets met de kleurstof zwart is mis gegaan. Vaak zie je op plekken waar merels met afwijkende kleuren zijn er in de zoveel tijd weer geheel witte of bonte merels verschijnen. Soms is het dus erfelijk bepaald en zit het in het dna van de ouders, maar het blijft een heel bijzonder verschijnsel. Hanny Berkhout. Een poes heeft een einde gemaakt aan het leven van een van de staartmeesjes bij de Hanny Berkhout. Het is toch jammer dat mensen met volle teugen genieten van “hun “ staartmeesjes en dat een poes van andere mensen zo’n geluk weer om zeep helpt. Ik zou alle poezenbezitters willen vragen hun poezen in eigen tuin te houden zodat mensen die het bezoek van poezen in hun tuin niet op prijs stellen daar geen last van ondervinden. Op 13 april koekoekte voor mij de eerste koekoek vanuit de Koekoekstraat in Sprundel. Tijdstip 06.15 uur. Natuurtip: zie het zonnegeel van de paardebloemen als kleine warme zonnetjes die ook voor jou “schijnen”als de grote zon niet schijnt. Terug naar overzicht