Mooie positiever natuurbelevingen

(19-08-2006) Woudaapje. Een man uit Etten-Leur zag in de laatste week van juli een voor hem onbekende vogel in zijn tuin. Een vogelgids bracht uitsluitsel. Het was voor Nederland het super zeldzame woudaapje. Het is de kleinste reigersoort. Koniginnepage. Opa Wijngaard en zijn kleinzoon Wesley uit Etten-Leur troffen op de venkelplanten in de tuin enkele groene rupsen aan. Nadat de kleinzoon de rupsen in een pot had gedaan en ze elke dag verse venkelblaadjes had gegeven, veranderden de rupsen op een bepaald moment in poppen. Uit de poppen verschenen na enige weken prachtige grote zwavelgele vlinders. Een op de bibliotheek gehaald vlinderboek gaf aan dat het om de zeldzame en de grootste vlinder in ons land ging n.l. de koninginnepage. Zoals het een goede natuurliefhebber betaamd, werden alle vlinders losgelaten. Wat mooi dat opa en kleinzoon zo’n prachtige natuurbeleving hebben gehad. Naast al de ellende op de wereld gebeuren er zoveel kleine momenten van puur geluk. Helaas wordt er m.i. te weinig aandacht aan besteed. Buizerds. Het is nu de tijd om jonge buizerds waar te nemen. Ik zag en hoorde ze in de ons omringende natuur en bosgebieden. Ze zijn vooral te herkennen aan hun klagende, wat miauwende, roep omdat ze nog steeds om voedsel bedelen bij hun ouders. Hun ouders bouwen deze voedselvoorziening langzaam af om hun jongen zelfstandig te maken, zodat ze zelf in hun voedsel leren voorzien. Onderzoek heeft aangetoond dat soms 70% van de alle jonge stootvogels voor het eerste levensjaar omkomt. Het voedsel van de buizerds bestaat uit muizen, wormen, sprinkhanen, konijnen en jonge, onervaren, vogels en voor aas. Het aas wordt meestal gevonden door zwarte kraaien en eksters in de gaten te houden. Kraaien en eksters vinden dode dieren het eerst. Zij zijn ook diegene die gaten in het dode dier maken. Zodra er gaten in het aas zitten, eist de buizerd zijn aandeel op. Veel aas bestaat uit verkeersslachtoffers waar wij mensen ons niet meer om bekommeren. Zwarte kraaien, eksters, vos en buizerds ruimen deze verkeersslachtoffers gratis voor ons op. wespenspin_081906.JPG De salamanders die in de heemtuin in een groot aquarium zaten, hebben, ondanks dat ze door iemand zijn gestolen, toch voldoende eitjes gelegd. Wij hebben meer dan 70 larven van de alpen- en kleine watersalamander uit het aquarium mogen scheppen om deze in de poelen en beekjes los te laten zodat zij daar verder kunnen leven. Zij hebben de bezoekers, waaronder veel kinderen, heel veel plezier gegund. Veel kinderen hadden nog nooit een salamander of een larve in levende lijve gezien. Ook werden er tientallen jonge bruine kikkertjes in de poelen uitgezet. Verder werd er een keizerlibel in het aquarium geboren. Op het terrein van natuurvoorlichting en educatie speelt, voor jong en oud, de Rucphense heemtuin een heel belangrijke rol. Leuk en zinvol waren ook de eerste kinderfeestjes. Oranje luzernevlinder. Begin augustus was er een uit Frankrijk afkomstige oranje luzernevlinder in de heemtuin te bewonderen. Knap dat deze vlindersoort, die familie is van onze citroenvlinder en de koolwitjes, helemaal naar Rucphen vliegt. Sinds 1998 zijn er jaarlijks tientallen gestreepte schildwantsen te zien. Het is een keversoort die geheel is overdekt met rode en zwarte lengtestreepjes. Ook deze soort komt uit zuid Europa en houdt nu al die tijd stand in de heemtuin. Wespenspin. De derde diersoort die oorspronkelijk uit Zuid-Europa komt, is de wespen- of tijgerspin. In de heemtuin troffen we maar liefst 6 vrouwtjes aan in het “kooreveld”. Deze spinnensoort die net als de bekende kruisspin ook tot de wielspinnen behoort, maakt prachtige op wielen lijkende webben vandaar wielspinnen. Hun naam dankt deze nieuwe spinnensoort aan het geelzwarte streepjespatroon op hun rugzijde. Het zijn mooie, grote spinnen die vooral kleine veldsprinkhanen eten, maar ook kleine libellen en waterjuffersoorten. Omdat dit grote prooien zijn , verstevigen zij hun webben met sterke zigzagdraden. Deze opvallende witte zigzagdraden verraden dat het een web van de wespenspin is. In de komende weken gaan de vrouwtjes bruinige cocons spinnen om daar hun eitjes in te leggen. De cocons zijn zo groot als een gemiddelde walnoot. Natuurtip: Al deze alledaagse gebeurtenissen kunnen jou ook overkomen als je er maar de tijd voor neemt om op pad te gaan. Kijken en ontdekken is te leren, je moet er wel de schoonheid van in willen zien. Terug naar overzicht