Meise sprokkeltjes - 2

(02-06-2007) een ijsfabriek in Sprundel Op het platdak van een ijsfabriek in Sprundel heeft voor de zoveelste keer een scholekster een nest jongen. Ik zie hem regelmatig met zijn mooie oranje gekleurde bek vol voedsel naar zijn jongen vliegen. Dat een scholekster op platte daken broedt en daar zijn jongen krijgt en deels groot brengt, heeft te maken het verschijnsel dat scholeksters voedsel naar hun jongen brengen. Kieviten, grutto’s en wulpen begeleiden hun jongen, maar de jongen zoeken zelf hun voedsel. Deze soorten behoren tot de weidevogels. de heemtuin Op 15 mei zong vanuit de struiken bij de ingang van de Heemtuin een bosrietzanger. Opmerkelijk zijn de kanarie en musachtige onderdelen in zijn zang. kortgeschoren weilanden Op 20 mei zag ik de eerste groepjes met jonge spreeuwen die samen met hun ouders voedsel zochten in kortgeschoren weilanden. De ouders houden tijdens het voedsel zoeken ook de omgeving in het oog. Spreeuwen voeren hun jongen voor een deel regenwormen, koperwormen en emelten. Koperwormen zijn larven van kniptorren, emelten zijn de larven van langpootmuggen. Ook kauwtjes, zwarte kraaien, roeken en eksters eten grote hoeveelheden van deze larven. De flora- en faunamuur De flora- en faunamuur in de Rucphense Heemtuin heeft naast de talloze spinnen twee bewoners in de vorm van een nestelende roodborst en een winterkoninkje. Hun nesten zitten in holten die speciaal in de muur zijn gemaakt. dode vogels Nog steeds zijn er mensen die dode vogels op hun land ophangen om zodoende soortgenoten angst aan te jagen in hoop dat zij deze plekken mijden. Uit onderzoek is gebleken dat deze dode opgehangen vogels geen effect hebben op levende soortgenoten. Ze worden als dode dingen ervaren en geven hetzelfde effect als een stuk plastic, vogelverschrikkers en al die andere oude bekende verjagingsmiddelen. Het ophangen van dode vogels is ook niet meer van deze tijd en zou daarom ook beter achterwege kunnen worden gelaten. Normen en waarden Er zijn nog steeds jagers die het kennelijk leutig vinden om nu nog dieren te doden die jongen moeten verzorgen. Hebben wij de mond niet vol over normen en waarden? Normen en waarden zijn af te lezen in het gegeven hoe wij met dieren omgaan! haar eerste groot dikkopje Leny Kuijstermans, het vlindervrouwke uit Sprundel, zag op 23 mei haar eerste groot dikkopje in het natuurgebied de Pannenhoef. Volgens het natuurschema vliegt dit, mooie warm bruine, vlindertje pas rond half juni. Deze week ontmoette ik nog iemand die mij vroeg waarom er ondanks het zonnige weer zo weinig vlinders te zien zijn. Juni is niet een echte vlindermaand. De vlindersoorten die in april en mei actief zijn hebben, als het goed is toen gepaard, eitjes gelegd en eten hun rupsjes en delen van planten. Nadat de rupsjes een aantal keertjes van "jaske" zijn verwisseld, verpoppen ze en worden de vlinders eind juni, maar vooral in juli, augustus en september weer geboren en zien wij weer de fladderen schoonheden om ons heen. Daarnaast is het van belang dat er om veel vlinders te kunnen zien, dat ook veel rupsen zijn en voor de vlinders zelf veel bloemen zijn. Ik zag bloemrijke bermen die al door de maaimachines van de gemeenten zijn gekortwiekt. Waarheen als vlinder om je buikje met nectar te vullen? Trouwens bloemen zijn ook voor ons mensen een waar genot. Ze verschaffen ons kleuren, geuren en een prettig gevoel als we daar recreërend en toeristisch langs kuieren of fietsen. Zouden we nu eindelijk eens stoppen met uit puur "oude overnet gewoonten" het maaien van bermen? de kauwtjes Afgelopen week zijn de kauwtjes massaal uit gaan vliegen. Ze brengen hun jongen naar boomrijke omgevingen en laten een aantal ouders achter om ze te bewaken tegen natuurlijke vijanden. Op zo’n veilige plek leren ze goed vliegen om over een grote week met hun ouders naar de weiden te vliegen om er wormen en andere bomendieren te eten. Ze worden constant door kleuterleiders in de gaten gehouden. Hadden wij mensen of kauwkes de crèches uitgevonden. een paartje ijsvogels Ik kreeg nog een mailtje van mensen uit Schijf. In hun grote tuin broedt een paartje ijsvogels. Veel succes en geniet zolang de blauwe voorraad bellend door de tuin flitst. Natuurtip: Zie vooral de schoonheid van de in onze omgeving levende wezens in.

Terug naar overzicht