De Lokker op de Pannehoef

(07-10-2006) Ik had een tijdje geleden beloofd om de komende tijd het een en ander over de Flesch en de Lokker op de Pannenhoef te vertellen. Deze keer wil ik u graag meenemen naar de Lokker. De Lokker is gelegen in een laagte in het landschap ten zuiden van Sprundel. Tot 1938 kronkelde de Bieloopbeek door deze laagte. De Bieloopbeek ontspringt enkele kilometers westelijk in het natuurgebied de Tachtig Bunder, op het landgoed de Moeren, nabij het Trappistenklooster. Daar welt het ijzerhoudende water aan de oppervlakte en vormt het een klein smal slootje dat zich onderweg verbreedt om vervolgens de Pannenhoef te doorsnijden. Een gedeelte van haar "leven brengende water" liet de Bieloopbeek, zoals de mensen de Bijloop in mijn streek noemen, achter in deze laagte. Het meeste water van de Bieloopbeek bestond dus uit kwelwater. Kwelwater is regenwater dat ooit ergens is gevallen en over allerlei ondergrondse klei- en leemlagen stroomt. Deze klei en leemlagen liggen als een soort heuvellandschap onder de grond. In de omgeving van de Tachtig Bunder en de Pannenhoef komen deze leemlagen tot aan de oppervlakte. Het daar overheen stromende water werd hier omhoog gedrukt en welde tot boven de grond en vormde in honderden jaren de Bieloopbeek. In de tijd baande het water zich een brede weg door het lager gelegen landschap. Door inschuring is het dal van de Bieloopbeek ontstaan en kwam de Bieloopbeek als een smalle beek onder in het beekdal te liggen. In tijden van veel