Cultuurinprijs 2022 voor Heemtuin Rucphen

17 oktober 2022 Woensdag 12 oktober is Stichting Vrienden Heemtuin Rucphen verrast met de cultuurprijs 2022 van de gemeente Rucphen. Het bestuur was pas 's morgens gevraagd om 's middags voor een overleg naar het gemeentehuis te komen. Tijdens de bijeenkomst in de raadzaal bleek echter de werkelijke reden. Daar werd de bokaal, een oorkonde en een cheque van 300 euro overhandigd door de wethouders Lazeroms en Gijzen. "De Heemtuin, meer dan een tuin" In zijn toelichting zei Lazeroms: "De Heemtuin is meer dan een tuin. Heemtuin Rucphen bestaat dit jaar 40 jaar. In die tijd is de tuin uitgegroeid tot een organisatie die haar kennis en kunde én het belang van groen, natuur en landschap wijd verspreid. Alle kinderen van de basisscholen in onze gemeente hebben tenminste één keer de Heemtuin bezocht. Daarnaast biedt de Heemtuin mogelijkheden voor fotografie en asverstrooiingen. Het bezoekerscentrum ut Gebouwke is bovendien beschikbaar als locatie voor vergaderingen en seminars. De Heemtuin is een begrip in onze regio, maar staat ook landelijk en bij onze zuiderburen goed bekend. Daarmee is de Heemtuin een trekpleister voor de gemeente Rucphen". "Erfgoed" "Binnen de cultuurgebieden past de Heemtuin onder de pijler erfgoed. Originele landschappen zijn door ruilverkavelingen en agrarische ontwikkelingen verdwenen uit onze regio. In de Heemtuin worden historische landschappen weer verbeeld en geven ze ons een glimp van wat ooit was. De Heemtuin levert zo een belangrijke bijdrage aan het bewaren van een stuk geschiedenis, in de vorm van cultureel landschappelijk erfgoed", aldus wethouder Lazeroms alvorens de bij de titel horende bescheiden uit te reiken aan het bestuur. Namens het bestuur van de SVHR was het Kees Verbocht die het College van Burgemeester en Wethouders bedankte voor deze erkenning van 40 jaar vrijwilligerswerk door velen uit het gebied van Bergen op Zoom tot en met Breda. "We zullen het bijleggen bij de aanpassing van onze beregeningsinstallatie", aldus een blije penningmeester Verbocht. Club Support Enkele dagen daarna werd de SVHR opnieuw verblijd met het bericht dat in het kader van Rabo Club Support ditmaal 694 euro werd opgehaald voor de Heemtuin. Ook dat bedrag wordt ingezet voor de modernisering van de beregeningsinstallatie. Terug naar overzicht