Cliƫnten Rozemarijn bezochten Heemtuin

Bij gelegenheid van Wereld Alzheimerdag organiseerde Alzheimer West Brabant samen met het bestuur van Stichting Vrienden Heemtuin Rucphen op 21 september 2016 een uitgaansdag voor 22 cliënten van de dagopvang Rozemarijn te St. Willebrord. Het werd mede dankzij het prachtige weer een schitterende dag.
De gasten werden onder het genot van koffie met gebak welkom geheten door de heer Martien Schumacher, belangenbehartiger binnen de gemeente Rucphen van Alzheimer West Brabant, en door wethouder Martien de Bruijn van de gemeente Rucphen. Beiden hebben gepleit voor een goede zorg voor mensen die te maken krijgen met dementie en voor een samenleving die erkent dat ook mensen die niet alles meer kunnen erbij horen en worden gerespecteerd.
De dag verliep met een rondgang  door de Heemtuin, een smakelijke lunch en nog enkele consumpties in een gemoedelijke en plezierige sfeer. Dit was mede te danken aan de inzet van vrijwilligers van de Heemtuin en de Rozemarijn. Zij zorgden voor een onvergetelijke dag.

Terug naar overzicht