Augustus-sprokkels

Auteur Mans de Jong 31-08-2007

*De heer Embregts uit Sint Willebrord trof tussen zijn aardappelen een mooie speling van Moeder Natuur aan. Een aardappel die heel veel op een klein hondje leek. *Piet de Rooy uit Sprundel zag begin augustus een zwarte ooievaar landen in zijn buurtschap de Kwaoiheiblokke. Sinds de herstelwerken zoals ut Lokkerven, de Flesch, d’n Bak en een deel van de Bieloopbeek op het landgoed de Pannenhoef zijn uitgevoerd, komen deze grote vogels niet alleen daar maar ook in de buurt aan de grond. Op de Pannenhoef zijn tijdens de jaarlijkse trektijd ook regelmatig lepelaars en witte ooievaars te zien. *De heer de Bruijn uit Roosendaal ontdekte een mooie, grote groene rups. Het ging om de rups van de ligusterpijlstaart. Uit deze wel acht cm grote rups komt volgens jaar de grootste nachtvlinder die ons land kent. Gelukkig is deze ligusterpijlstaart een algemene nachtvlinder. De rupsen hebben zich volgegeten met o.a. groen van sneeuwbes en liguster. Een “stemmetje”in hun zegt dat ze een plekske moeten gaan zoeken om te verpoppen. Dat onderweg zijn naar een plekske om te verpoppen is een van de redenen waarom wij mensen deze rupsen ontdekken. Normaal wordt hun aanwezigheid tussen het plantengroen gecamoufleerd door hun groene schutkleur. Op de vroege morgen van 23 augustus ontdekte ik op weg naar de heemtuin wel 250 zwaluwen die voedsel zochten boven een grasland in Sprundel. Ik heb er vol bewondering een tiental minuten naar ze gekeken. Het merendeel waren boerenzwaluwen. De anderen waren huiszwaluwen, die ik herkende aan hun witte stuit. Het is bekend dat zwaluwen zich verzamelen om voedsel te zoeken en stilaan naar het zuiden afzakken om uiteindelijk in Afrika te overwinteren. Om u een beeld te geven hoe zwaluwen zich verzamelen. De zwaluwen uit Rucphen sluiten zich aan bij die van Roosendaal om daarna op te trekken met die van Essen. Vaak wordt er met tienduizenden gezamenlijk overnacht in rietmoerassen. Het was voor mij een wervelende vliegdemonstratie van behendigheid en gratie die zijn weerga niet kent en dan die vrolijke geluidjes die ze daarbij maakten. Voor mij betekende dit tafereel ook dat het einde van de zomer en het begin van het najaar zich aandient. De vogeltrek is in zicht. Hun biologische klokjes melden dat de dagen merkbaar korter worden en de temperatuur daalt. Dit betekent dat alle organismen zich klaar gaan maken voor de herfst en winter en het oeverleven daarvan. * Er is weer ophef ontstaan over een wilde plant die oorspronkelijk uit Amerika in ons land is terecht gekomen. Het probleem wordt gevormd door de stuifmeelpollen. In de afgelopen jaren zouden 160 mensen gemeld hebben zij groeiplaatsen van de Ambrosia hebben ontdekt. Het is een soort waarvan de zaden in het vogelvoer worden vermengd en soms op omgewerkte bermen, nieuwbouwlocaties en nog aan te leggen bedrijventerreinen terecht komen en het daar naar hun zin hebben. Dat ze kiezen voor omgewoelde en kale gronden zit hem in het feit dat de soort twee jarig is. Ze hebben dan geen last van de concurrentie van vaste planten. In de Natuur verspreiden een aantal planten grote hoeveelheden stuifmeelpollen. Wat te denken de bloei van grassen, graanvelden en niet te vergeten de duizenden hectares met maïs in ons land. Daar heb ik nog nooit iets over gehoord. Stuifmeel wordt door de wind en op grote hoogte over heel de aarde verspreid. En dat is al sinds de aarde begroeid is geraakt met planten. Het is wel jammer voor al die mensen die last van luchtwegaandoeningen hebben. Het is echter onmogelijk om plantensoorten die veel stuifmeel maken uit te roeien. Zover het mij bekend is, zijn er steeds meer kinderen die al op jonge leeftijd last hebben van luchtwegaandoeningen. De luchtkwaliteit zou de grote boosdoener zijn en daar kunnen we gezamenlijk wel wat aan doen, tenminste als we dat ook daadwerkelijk willen.. Natuurtip: Geniet van de vroege ochtenden met nevels en zwervende vogels.

Terug naar overzicht