Augustus

(24-08-2007) Uit een recent rapport van de VN blijkt dat er jaarlijks vier miljoen kinderen beneden de vijf jaar sterven door milieuvervuiling. De meeste van deze jonge en kwetsbare mensjes sterven in Afrika. Wereldwijde milieuvervuiling vloeit voort uit menselijk handelen. Vier miljoenen unieke mensjes gaan jaarlijks verloren in onze drang naar nog meer overtollige luxe. Johan Vermunt uit Zegge had het geluk om tijdens een kuierke door een van de ons omringende natuurgebieden een zonnende gladde slang, enkele buizerds, een wespendief en een vos te ontmoeten. Vooral de vos liet zich, lopend door een weide, langdurig bewonderen. Marienelle van Zeelst uit Etten Leur wist mij te melden dat zij bij een woning in Sprundel een kwak had gezien. Een kwak is een kleine nachtreiger en zeldzaam in ons land. Hij stond bij een tuinvijver waarvan de eigenaars lekker op vakantie waren en pikte nu zijn visjes mee. De kwak is een vogel van uitgestrekte moerasgebieden die broedt in wilgen- en elzenstruweel. De vogels zijn 60 cm hoog en verzamelen s nachts hun vooral uit kikkers en vissen bestaande voedsel. Kwakken staan op de Rode Lijst omdat hun broedleefgebied kwetsbaar is en omdat ze bijna als broedvogel uit ons land verdwenen zijn. Tot in de negentiende eeuw broedde de kwak in soms grote kolonies in moerasgebieden, speciaal in het westen van het land. Rond 1900 was de soort echter vrijwel verdwenen. In de twintigste eeuw waren slechts tijdelijk kleine kolonies aanwezig in de Biesbosch en de Peel; elders werd af en toe gebroed. De laatste jaren zijn niet meer dan vijf broedparen, terwijl van sommige jaren geen enkel zeker broedgeval bekend is. Piet Schipperen uit Etten Leur hoorde van een plaatsgenoot dat die een roerdomp bij een tuinvijver in Leur had gezien. De roerdomp is ook een familielid uit de reigerfamilie. Het is een bruin gestreepte reiger die vooral in bruin verkleurd riet niet of nauwelijks opvalt. Roerdompen kunnen bij onraad in de paalhouding gaan staan. Hij is erg zeldzaam en eet vooral kikkers en vissen. In de vakantieperiode is het rondom zo’n tuinvijver erg rustig en is deze plek voor hem een soort supermarkt maar dan zonder kassa.Mensen kunnen soms vriendelijk voor in het wilde levende dieren zijn. Zowel de blauwe reiger, de roerdomp en de kwak zijn door de flora en fauna wet beschermd. Hans Maathuis uit Sprundel stuurde eind juli een mooie foto met daarop een koninginnepage die op zijn vlinderstruik zat te snoepen. Els Hendrkx uit Rucphen ontdekte op aardappelloof twee rupsen van de doodshoofdvlinder. De doodshoofdvlinder behoort tot een van de grotere nachtvlinders die van tijd tot tijd uit het zuiden van Europa bij ons terecht komen. De rupsen eten uiteraard aardappelgroen. De familie Ossenblok uit Sint Willebrord kwam op de heemtuin langs met een door hen dood gevonden nachtzwaluw. Zij hadden hem langs de weg in het buitengebied tussen Sprundel en de Pannenhoef gevonden Wat jammer toch dat zo’n rode lijstsoort weer de dood in het verkeer vond. We waren gedrieën onder de indruk van zo’n prachtige, een zo aan het nachtelijke leven aangepaste vogel. Grote indruk maakte het verenpak. Zij hebben deze camouflage nodig om zittend op het grondnest niet ontdekt te worden. Natuurtip: De hoeveelheid prooien, dus voedsel, bepaalt het aantal natuurlijke vijanden en niet andersom. Terug naar overzicht