60e Nationale Boomfeestdag 2016 ook in Sprundel en Rucphen op 16 maart 2016

Nationale Boomfeestdag 2016

De 60e Nationale Boomfeestdag 2016 wordt op woensdag 16 maart gehouden. Deze dag wordt gezamenlijk door de Gemeente Rucphen en Stichting Vrienden Heemtuin Rucphen (SVHR) georganiseerd en heeft daarbij de steun van de natuurwerkgroep Rucphen.

Locaties: Fatimapark in Sprundel en Heemtuin Rucphen De 60e Nationale boomfeestdag. Voor de boomfeestdag in het Fatimapark is groep 7 van het Vinkenbos uitgekozen. Voor de boomfeestdag in de heemtuin komen er van elke overige basisscholen van de gemeente Rucphen 6 leerlingen per school.

Programma: Fatimapark: 10:00 uur ontvangst bij de ingang van het park door wethouder C. Evers.Uitleg over het thema en het doel van de boomfeestdag. 10:15 uur het park in voor het planten van bomen en struiken. 10:45 uur afsluiting boomfeestdag Fatimapark. Aan de oostzijde van het in de opening die zicht geeft op de molen, worden 1 eik en een beuk geplant. Dit zijn vrij grote bomen met kluit, die door gemeentewerken al in het plantgat worden geplaatst en wordt door de kinderen het plantgat dicht gemaakt. Hierbij is het de bedoeling dat de wethouder het voortouw neemt. Verder worden er door de kinderen hier een 100 tal struiken geplant. Het Fatimapark wordt momenteel gerenoveerd, graag hadden we de beplanting naast de school met de leerlingen geplant, maar gezien de stand van de werkzaamheden is dit nu niet mogelijk. Er moeten namelijk nog een aantal paden worden aangelegd en de te beplanten grond nog op niveau worden gebracht. Na het planten krijgen de kinderen nog een zakje van wilde bloemen uit de heemtuin. We stellen voor om dit na een afsluitend woord van de wethouder deze zakjes door hem te laten uitreiken.

Heemtuin: 11:00 uur ontvangst in het gebouwke van de heemtuin door wethouder C. Evers. Uitleg over het thema en het doel van de boomfeestdag. 11:15 uur de tuin in voor het planten van bomen en struiken. 11:45 uur afsluiting boomfeestdag in het gebouwke. Op de rand van de zomerakker, nabij het akkerkotje, worden 13 lindes geplant. 1 door de wethouder, die dan de wethouder Evers boom wordt gedoopt. Daarna plant elke school 2 bomen, waaraan zij dan hun meegebrachte label mogen hangen. Ook hier krijgen de kinderen naar afloop een zakje zaad van wilde bloemen uit de heemtuin. We stellen voor om dit door de wethouder in het gebouwke bij de afsluiting uit te laten reiken.

Geschiedenis boomfeestdag:

Op 10 april 1957 werd de eerste officiële landelijke boomfeestdag georganiseerd in Apeldoorn. Er waren 1600 kinderen bij aanwezig. Nu bij de 60e boomfeestdag zijn er landelijk ruim 115.000 kinderen die 200.000 bomen planten. Bij de 59 voorgaande boomfeestdagen zijn er al meer dan 10.000.000 bomen geplant. In 1954 werd er al de bezorgdheid uitgesproken over de grootschalige ontbossing in de wereld. Om hier wat tegen te doen en vooral jeugd er van bewust te maken van de belangrijkheid van de invloed van bomen en bossen op ons klimaat is de boomfeestdag ontstaan. Waarbij dan vooral kinderen bij betrokken worden. Staatsbosbeheer is van het begin af aan de moederorganisatie van de stichting nationale boomfeestdag. De stichting is wereldwijd het oudste instituut dat zich bezighoudt met natuureducatie.

Thema 60e nationale boomfeestdag: Kun je het je voorstellen: bossen zonder bomen? Nee, natuurlijk niet want bossen worden qua beeld en beleving bepaald door bomen; of het nu loofhoutbossen zijn of naaldhoutbossen! Je kunt er lekker wandelen, genieten van de rust en van de flora en fauna, van de koelte én van de heerlijke specifieke bosgeuren. Bossen zijn niet alleen en groep bomen en struiken maar er komen ook diverse mossen en algen in voor. En niet te vergeten de paddenstoelen en zwammen. De bomen en planten zijn ook een ideale leefomgeving voor allerlei dieren, zij vinden er voedsel en nest gelegenheid.. Te beginnen met de insecten, die weer een voedselbron zijn voor de kleinere vogels. Welke weer belaagd worden door grotere vogels als uilen en buizerds. Niet te vergeten de bosmuizen, eekhoorns en marterachtige van wezel tot das. Daarnaast ook de egels, konijnen, vossen en reeën. En in de grotere bosgebieden de herten en wilde zwijnen. Hoe verschillend het bos van samenstelling is hoe groter de het aantal soorten dieren er in voorkomen. Uit onderzoek is gebleken dat op 1 grote eikenboom meer dan 1000 verschillende organisme voorkomen. Bossen helpen mee om het klimaatprobleem te lijf te gaan; ook al wordt het vaak ervaren als een druppel op een gloeiende plaat…het helpt toch! Vooral nu de klimaatdoelstellingen niet gehaald dreigen te worden, kan de aanplant van bossen een waardevol middel zijn. Daarom is voor Boomfeestdag-2016 een actueel thema gekozen in het kader van aandacht voor het belang van bomen in bossen, zowel stadbossen als bossen in het landschap. Heeft u nog vragen, neem dan contact op met onderstaande, hij coördineert namens de stichting de Boomfeestdag. Voor meer informatie Stichting Vrienden Heemtuin Rucphen: Bestuurslid Piet van den Bergh: Tel 0165-342162 Mobiel 06-54344980 Emailadres: pvdb11@hotmail.com

Terug naar overzicht