Start 10e jaar schoolbezoeken groepen 3 aan Heemtuin op 4 april 2017

Alle groepen drie van de basisscholen uit de gemeente Rucphen brengen vanaf dinsdag 4 april tot en met 16 mei 2017 een ruim twee uur durend bezoek aan de Rucphense Heemtuin. Zes weken lang komen ze op de dinsdag- en donderdagochtend op bezoek. Het betreft hier de Martinusscholen uit Schijf en Rucphen, Mariadonk uit Zegge, Maria Goretti uit St. Willebrord, Vinkenbos uit Sprundel, Het Palet uit Rucphen en de Willebrordusschool uit St. Willebrord. In deze periode is er uiteraard veel aandacht voor de lenteverschijnselen. Het gaat ditmaal om in totaal 173leerlingen.

Vanaf 30 mei komen ook nog eens 78 leerlingen uit groepen 4 van de Klimroos uit Roosendaal.In deze twee uur wordt een natuur- en cultuurprogramma aangeboden dat bestaat uit het kijken naar een videofilm over een muisje en een rondleiding met een gids door het speciaal voor de scholen ontwikkelde en aangelegde Natuur- en Cultuurpad waarin de leerlingen kennis kunnen maken met een stukje natuur en cultuur uit hun eigen streek.
Zo is er ondermeer de knotwilg. Hier ontvangen leerlingen informatie over hoe knotwilgen zijn ontstaan, wat de knotwilgen aan natuur- en landschapswaarde in zich dragen en waarom onze ouders en voorouders deze knotwilgen ooit plantten. Het stukje cultuur wordt tast- en zichtbaar in de vorm van een van wilgentwijgen gebreide aardappelmand en wilgenklompen.
De kinderen mogen ook spelen in het losse stro dat in de Tasbáárg ligt. Natuurlijk is er ook aandacht voor de musterdschelft en al wat daaronder en in kan leven.

In het Natuur en Cultuurpad zijn 12 onderdelen opgenomen die inzicht verschaffen in natuur- en de cultuurwaarde. De Stichting Vrienden Heemtuin Rucphen (kortweg SVHR) vindt het tevens belangrijk om jonge kinderen in contact te brengen met de levenswijze van hun voorouders waarvan zij de nieuwe DNA-dragers zijn.
Daarnaast is er gelegenheid om met heemtuincomputerspelletjes te spelen, te grabbelen in de Tasbáárg. Ook is er aandacht voor water en waterdieren.

Duurzaamheid loopt ook als een groene draad door het programma. Zo was de heemtuin de allereerste locatie in de gemeente Rucphen met zonnepanelen om elektriciteit op te wekken.
RESPECT voor de leefomgeving is voor Stichting Vrienden Heemtuin Rucphen het fundament waarop duurzaam leven gestalte dient te krijgen.

Het belangrijkste is dat de leerlingen buiten in de Heemtuin de natuur kunnen ervaren, beleven en kennis kunnen maken met plant- en diersoorten die met hen samen hun leefgebieden bewonen.
Het doel is kinderen in zo’n vroeg mogelijk stadium tastbaar in contact brengen met de natuur.
De leerlingen worden begeleid door Heemtuinvrijwilligers. Op meerdere dagen worden egels in vrijheid gesteld die door de  Stichting Egelopvang uit Roosendaal zijn verzorgd. 

Mensen, die belangstelling hebben om actief te worden als vrijwilliger voor het scholenproject, kunnen vrijblijvend een keer melopen met ervaren vrijwiligers. Uiteraard is ook een gesprek vooraf mogelijk. Interesse? Neem contact met ons op via onderstaand formulier.

De schoolbezoeken worden ook in 2017 mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de Gemeente Rucphen en de Borgesiusstichting.

Terug naar overzicht